Boring og nytt rør ble løsningen på kloakkutslippet i Nidelva

Reparasjonsarbeid under vann ville bli krevende, og var heller ingen garanti for flere lekkasjer. Løsningen på problemet med den ødelagte kloakkledningen i Nidelva ble derfor styrt boring og et helt nytt rør.
Av Irene Fossen 26. juni 2018
Det nye avløpsrøret under Nidelva er 120 meter langt.

Bildet: Det nye røret som erstatter den ødelagte pumpeledningen ved Stavne bru i Nidelva er 120 meter langt. Her blir røret gjort klart for inntrekking under elva. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune. 

Mandag 11. juni meldte adressa.no at en stor pumpeledning ved Stavne bru i Nidelva hadde sprunget lekk, og tusenvis av liter med kloakk ble pumpet ut i elva. Utslippene var godt synlige i vannet og bekymrede fiskere fryktet for forholdene til laksen (for abonnenter av adressa.no).

Det tok tid for dykkere å avdekke skaden på ledningen som lå under et tykt lag av grus og stein. Avløpsrøret, som ble lagt på 70-tallet, er et duktilt støpejernsrør. Tiden og leirbunnen i elva hadde ført til korrosjonshull, og det hadde vært lekkasjer på ledningen også tidligere.

Nytt rør som midlertidig løsning

Et nytt avløpsrør er nå på plass under Nidelva.
Kloakkutslippene var godt synlige i Nidelva. Et nytt avløpsrør er nå på plass og utslippene er stanset. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.

Prosjektleder i Trondheim Kommune, Lars Erik Hårberg, forteller at kommunen har planer om å avvikle hele anlegget som den aktuelle pumpeledningen er tilkoblet. Dette skjer imidlertid først om 3-4 år. Spørsmålet om reparasjon eller utskiftning var derfor i praksis et spørsmål om tid og kostnader på både lang og kort sikt. Det hastet med å stoppe lekkasjene i Nidelva, og reparasjoner kunne muligens gjøres raskere og rimeligere enn å legge nytt rør.

-I og med at hele anlegget skal utgå om noen år, undersøkte vi først muligheten for å reparere ledningen. Etter en samlet vurdering valgte vi likevel å legge nytt rør, for å slippe flere runder med lekkasjer og reparasjoner frem til et nytt permanent anlegg er i drift, sier Hårberg.

Rigget seg raskt til
Olimb Anlegg, som har spesialisert seg på styrt boring og inntrekking av rør, reagerte kjapt da Trondheim Bydrift tok kontakt. Boreriggen som var nødvendig for jobben var i bruk i et annet prosjekt på Eidsvoll, men oppdragsgiver Huser Entreprenør AS som har et større VA-prosjekt for Eidsvoll kommune gav tillatelse til å ta ut riggen for å løse den akutte situasjonen i Trondheim.

Olimbs operatører foran riggen som ble brukt til styrt boring under Nidelva.
Olimbs operatører foran riggen som ble brukt til styrt boring under Nidelva. Fra venstre: Robert C. Mathson, Martin Sortland og Leif Dreier Engtrø. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.

Mandag 18. juni var Olimbs mannskap i gang med rigging og pilotboring under elva. Tirsdag boret de piloten ferdig og sveiset klart røret, en 120 meter lang plastledning (PE-rør). Onsdag ble røret dratt igjennom borehullet, parallelt med den gamle avløpsledningen. Dovre Entreprenør bisto også med mannskap og maskiner i operasjonen. Torsdag ble den massive riggen pakket ned og transportert tilbake til Eidsvoll.

LES OGSÅ: Landets største for store dimensjoner

Fornøyd oppdragsgiver
-Det er ikke ofte vi opplever at leverandører kan stille opp på så kort varsel, sier Lars Erik Hårberg, som hadde tett dialog med Olimbs operatører gjennom hele oppdraget. Både han og kollega Roger Pedersen er begge svært fornøyde med responstiden og samarbeidet med Olimbs mannskap, hvilket bidro til at den nye ledningen kom på plass raskere enn antatt.

Det nye røret er nå koblet på eksisterende avløpsanlegg, og kloakkutslippene i Nidelva er stanset.

Nytt avløpsrør på plass under Nidelva ved hjelp av styrt boring.
Først blir det boret en pilot over elva. Når piloten er igjennom, rymmer man på tilbakeveien opp hullet til ønsket dimensjon, samtidig som røret blir etablert. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.