Bergen vil fortsatt ha Olimb på laget

23.06.16: Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har signert en ny rammeavtale med Fyllingen Maskin og Olimb Rørfornying for to år, med opsjon på ytterligere to år for fornyelse av avløpsnettet i byen. Kontraktens totalramme som går over 4 år, er på 150 millioner kroner.
Av Odd Borgestrand 23. juni 2016

Fyllingen Maskin og Olimb vant anbudet i konkurranse med to andre entreprenørselskaper, der pris var vektet 80 prosent, mens ulike kvalitetskrav var vektet 20 prosent.

-Vi har en rekke ledningsstrekk som må fornyes, og de neste to årene legges det opp til fornyelse av totalt 15 kilometer med avløpsledning med tilhørende kumarbeider, forteller senioringeniør i vann og avløpsetaten, Trym Trovik til Rehab Nytt.

Etablerer avdeling i Bergen
Driftssjef Bjørn Mathisen i Olimb Rørfornying er svært tilfreds med at Bergen kommune nok en gang henvender seg til Fyllingen Maskin og Olimb for å løse sine utfordringer i VA-nettet.
-Vi er stolt over å få jobbe sammen med Fyllingen Maskin i Bergen. Vi har et åpent og godt samarbeidsklima der vi utfyller hverandre faglig, sier Bjørn Mathisen til Rehab Nytt.
CEO i Olimb Group, Carl Christian Sibbern, bekrefter at Bergen med omegn er et satsingsområde for Olimb, og en rammeavtale med Bergen kommune genererer mange oppdrag på offentlig sektor, og kan være en god inngangsport for det private markedet i de samme områdene.
-Vi har gjennomført store prosjekter når det gjelder innendørs rørfornying, og vi ser et stort potensiale både på privat og offentlig sektor. Derfor etablerer vi nå egen avdeling i Vestlandets hovedstad, med Anders Kjellberg som avdelingsleder mot privatmarkedet, opplyser Sibbern.

Rammeavtale gir forutsigbarhet
-Bergen kommune satser på rammeavtaler av flere grunner, forklarer seniorrådgiver Trym Trovik.
-Med denne avtaleformen oppnår vi gode synergieffekter. Det oppstår stadig situasjoner der det er behov for rask utbedring. Vi er aktive og effektive når det gjelder rørinspeksjon, og så snart vi oppdager lekkasjer eller feil på nettet ønsker vi å få ordnet opp i dette. Da blir det noen hastejobber, og her er en rammeavtale gunstig for oss. Vi kan ta èn telefon til våre samarbeidspartnere og da vet vi at Olimb eller Fyllingen rykker ut og ordner opp. En kloakklekkasje kan ikke vente, slår Trovik fast.
-Vi mener en rammeavtale er fordelaktig også for entreprenørene. Da kan de etablere seg med en stab som kjenner byen, de kan etablere et lagerområde, og riggkostnadene blir forutsigbare og rimeligere enn ved andre kontraktsformer, mener han.

Positivt for begge parter
-Den måten Bergen kommune utøver sin rammeavtale er positiv for begge parter.  Kommunen er opptatt av kort responstid, og ved å etablere et fast team i Bergen er vi i stand til å oppfylle dette kravet på en god måte. Olimb har nå fem medarbeidere fast stasjonert i Bergensområdet, og staben vil i perioder bli utvidet til sju medarbeidere på grunn av kumarbeidene som følger med den nye rammeavtalen, forteller Bjørn Mathisen.
Olimb vil også utføre oppdrag innen ledningsfornyelse på vannsiden. Bergen arbeider intenst med separering og fornyelse av et dårlig vannledningsnett.
-På vannsiden har vi høye mål når det gjelder utskifting og arbeidet her må intensiveres ytterligere.
Fornying av vannledninger er en egen rammeavtale der Bergen Bydrift, Fyllingen Maskin, Olimb og Pipeliner tar ulike strekk. Olimbs D.W. liner blir dermed tatt i bruk også i Bergen.