Årets julegave til Kirkens Bymisjon

Tradisjonen tro bidrar Olimb-konsernet med julegave til et humanitært prosjekt. I år er Kirkens Bymisjon som får et tilskudd til sin drift.
Av Odd Borgestrand 14. desember 2017

Mange blir overrasket når de blir kjent med størrelsen på Kirkens Bymisjon og det mangfoldige arbeid vi driver. Ingen er bare det du ser, ei heller vi som organisasjon. Her er noen eksempler på det vi jobber med til daglig.
1.800 personer arbeider enten på heltid eller deltid. Organisasjonen har 4.000 frivillige og har arbeid i 40 byer rundt om i Norge.

Gjennom kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre lavterskeltilbud får folk som lever nær gata mulighet for mat, hvile og godt fellesskap. Bymisjonen serverer god og næringsrik mat, og legger stor vekt på å legge til rette for gode måltidsfellesskap.
Organisasjonen presenterer seg videre på denne måten:

  • Vi tilbyr en jobb å gå til, blant annet som alternativ til rus, prostitusjon, tigging og kriminalitet.
  • Personer som er avhengige av rus kan få spesialisert, tverrfaglig behandling ved våre institusjoner.
  • Barn, unge, foreldre og familier får samtale og støtte gjennom vanskelige overganger og krevende livssituasjoner.
  • Kvinner og menn med prostitusjonserfaring har møtesteder og tilbud som også kan vise vei til alternativer til prostitusjon.
  • Hjemløse får mulighet til varig bolig og trening i å bo godt.
  • Mennesker i akutt krise har hele døgnet, hele året, tilbud om samtale på telefon og nett.
  • Mennesker fra minoritetsmiljøer bygger gjennom Kirkens Bymisjon nye nettverk og muligheter, til en hverdag uten fattigdom, med bedre bruk av egne ressurser.
  • Ved våre mange eldresentrene og sykehjem kan mennesker i høy alder bryte isolasjon og ensomhet, og få gode kulturopplevelser i tillegg til behandling og pleie. Vi søker stadig utvikling og innovative løsninger i arbeidet med eldre.
  • Kirkens Bymisjon driver også flere helsetjenester på høyt faglig nivå, blant annet for mennesker som er berørt av hiv, og papirløse migranter.