Åpen dag og pensjonist-treff

Olimbs 60 års feiring fortsatte lørdag med åpen dag for alle som ønsket å se og høre om Olimbs ulike aktiviteter innen rørfornying og NoDig-prosjekter.
Av Odd Borgestrand 19. august 2017

Bildet: Grunnleggeren Kristian Olimb og dagens leder, Tor-Erik Olimb i forgrunnen med noen av seniorene som har vært med å bygge opp firmaet.  Fra venstre: John Nicolaysen, Dagfinn Løkke, Arne Andersen, Rolf Ellingsen, Birger Mathisen, Tom K. Brattberg, Bjørnulf Leidalen, Rønnaug Weel, Erik Larsen, Eva Mathisen, Sverre Lundeby, Ole Ingar Andersen, Thomas Brinck og John Westby.

Oppslutningen blir karakterisert som meget god. Her var det mange som benyttet anledningen til å se på utstyr og slå av en prat om metoder og prosjekter. Mange ble imponert over dimensjonene på en del av det utstyret som ble stilt ut, og her var det mange som tok seg god tid til å bli kjent med en av hjørnesteinsbedriftene i Råde. Rådes ordfører Rène Rafshol var blant de som ga uttrykk for sine følelser for jubilanten:

-Som ordfører blir jeg stolt over å se det utstyret Olimb jobber med. Mange politikere rundt om i landet tror VA er bokstavene til et fotballag, men for Olimb handler det om å sikre vann og avløpsnettet i Norge.  Olimbs mannskaper gjør en svært viktig jobb for samfunnet, og gjennom dette har firmaet også bygget opp et sterkt merkenavn, mente ordføreren.  Han følte stolthet når han møter en Olimb-bil på vei til eller fra et oppdrag rundt om i landet.
-Olimb har sørget for at Råde kommune nå har fått orden på store deler av sitt vannledningsnett, og nå er det slutt på de mange telefonene fra abonnenter som har vært utsatt for lekkasjer og brudd. Olimb har klart å følge med i tiden og kan derfor markere 60 år, sa Rafshol.

Pensjonistenes samling
I tillegg ble bedriftens pensjonister satt ekstra stor pris på. Her ble det servert lunsj og jubileumskake. Kristian, Tor-Erik og Øystein Olimb fortalte om bedriftens oppturer og nedturer, og tidligere prosjektleder Tom A. Brattberg tok fram enda flere historiske merkesteiner med sitt skjeve blikk på Olimb-historien. Det var takknemlige pensjonister som forlot Bøndenes Hus etter et fire timers program. Flere uttrykte at dette var en stor merkedag også for dem. Kristian Olimb takket da også disse seniormedarbeiderne som var med å legge grunnlaget for at Olimb denne helgen kunne feire sitt 60 års jubileum.

Flott vær og mange kom innom åpen dag ved Bøndenes Hus i Råde for å bli kjent med 60 års jubilanten Olimb.
Flott vær og mange kom innom åpen dag ved Bøndenes Hus i Råde for å bli kjent med 60 års jubilanten Olimb.