Anna-Karin er ny driftssjef i Olimb Rørfornying

Anna-Karin Eriksson (43) er ansatt som driftssjef i Olimb Rørfornying AS. Hun skal lede det operative rørfornyingsarbeidet innen offentlig VA.

Rørfornying i offentlig sektor er den aktiviteten som står for den største andelen av omsetningen og operativt mannskap i Olimb Rørfornying AS. Driftssjefen er, sammen med salgssjef, øverste leder for dette virksomhetsområdet.

Kommunalteknisk erfaring

Anna-Karin Eriksson er 43 år, fra Södertälje i Sverige, bosatt i Moss med mann og tre barn. Hun kommer til Olimb fra stillingen som konstituert enhetsleder kommunalteknikk i nye Moss kommune.

Fra 2013 og frem til kommunesammenslåingen var Anna-Karin teknisk sjef kommunalteknikk i Rygge kommune. Hun var blant annet leder i 2015 da Rygge ble kåret til beste kommune i landet på vann og avløp.

I en overgangsperiode mot kommunesammenslåingen var hun også konstituert daglig leder for Moss Drift og Anlegg KF.

Sivilingeniør i kjemi

Anna-Karin er utdannet sivilingeniør i kjemi og kjemiteknikk ved KTH i Stockholm.

Etter flere opphold utenlands og to år som utviklingsingeniør i Scania, flyttet hun og mannen til Norge. Her jobbet hun nesten fem år ved Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, nærmere bestemt med etableringen av et biogassanlegg for matavfall.

Da familiesituasjonen gjorde pendlingen til Oslo mer utfordrende, startet den kommunaltekniske lederkarrieren i Rygge.

Vant til å lede mange

Gjennom mange år som teknisk sjef har Anna-Karin tilegnet seg mye faglig kunnskap om vann og avløp, i tillegg til praktisk erfaring med å lede driftsmannskap. Begge deler kommer til god nytte i rollen som driftssjef i Olimb Rørfornying.

Som virksomhetsleder utførelse i Moss kommune har hun hatt ansvar for fire avdelinger med totalt 55 ansatte. Avdelingen hun skal lede i Olimb Rørfornying teller omtrent like mange medarbeidere.

Best kvalifisert

Daglig leder Roar Haugland forteller at Anna-Karin utmerket seg med en relevant og spennende søknad, og at hun gjennom den videre prosessen seilte opp som den best kvalifiserte kandidaten til stillingen.

– At vi nå får en kvinne i driftsledelsen er ikke avgjørende. Men når det nå ble slik, så er det bare til det beste i en mannsdominert bransje, sier Haugland.

Anna-Karin Eriksson har sin første arbeidsdag i Olimb Rørfornying 9. august.

Roar Haugland, Anna-Karin Eriksson og Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying

Starter som ny driftssjef i Olimb Rørfornying i august: Anna-Karin Eriksson, her med daglig leder Roar Haugland (t.v.) og salgs-/produktsjef Svein Rune Myhre.