John og det tette avløpet

En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. Siden starten i 1957 har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer vi har møtt i bransjen.

John og den tette WC

Rørfornying Norge består av en rekke lokale selskaper som benytter de samme produkter og metoder til fornying av rør. Dette er metoder eiet av og utviklet av Kristian Olimb AS for bruk under hus og uteareal.

Hammerboring

Naverboring

Boring og rørpressing i løsmasser under gater eller jernbanelinjer der trafikken må gå uhindret.

DW Liner i Skogveien, Råde

Rørfornying i verneverdige bygninger

DW liner. Installasjon i Råde

Rørpressing

Stålrørs pressing i løsmasser, det vil si sand, silt og leire, muliggjør etablering av nye rør uten å grave.

Styrt boring – Film nr 2

Styrt boring i løsmasser muliggjør etablering av nye rør uten graving. Metoden blir mer og mer utbredt, både fordi den er miljøvennlig og anvendelig.

Kalkstabilisering

Løse leirmasser tilsettes kalk og sement