Styrt boring i løsmasser

Anvendelsesområder: Sand Silt Leire Etablering av nye rør: Store dyp I svært bløte masser I trafikkerte områder Våtmarksområder Under elver Minimale inngrep i omgivelsene

Midgardsormen Lang

Rørtunnelene i Midgardsormen-prosjektet bukter seg igjennom store deler av Oslo med hensikt å sluke unna forurenset avløpsvann og hindre dette i å renne ut i Akerselva, indre havnebasseng og Oslofjorden.

Midgardsormen Kort

Rørtunnelene i Midgardsormen-prosjektet bukter seg igjennom store deler av Oslo med hensikt å sluke unna forurenset avløpsvann og hindre dette i å renne ut i Akerselva, indre havnebasseng og Oslofjorden.

MeTroVann

Melhus kommune og Trondheim kommune har inngått en regional samarbeidsavtale for å sikre kommunene gjensidig reservevannsforsyning.

Hammerboring

Naverboring

Boring og rørpressing i løsmasser under gater eller jernbanelinjer der trafikken må gå uhindret.

Rørpressing

Stålrørs pressing i løsmasser, det vil si sand, silt og leire, muliggjør etablering av nye rør uten å grave.

Styrt boring – Film nr 2

Styrt boring i løsmasser muliggjør etablering av nye rør uten graving. Metoden blir mer og mer utbredt, både fordi den er miljøvennlig og anvendelig.

Kalkstabilisering

Løse leirmasser tilsettes kalk og sement

Fornying av kulvert via armering