Dette er Olimb

Hovedledning

Nytt rør i eksisterende ledning

Innvendig rørfornying

Anvendelsesområder: Privatboliger Borettslag Offentlige bygg Fordeler: Beboerne må ikke flytte ut Holdbarhet som nye rør Rimeligere enn tradisjonelt rør- og stammebytte

Ny stikkledning med epoxyforing

Anvendelsesområder: Betongrør Soilrør Plastrør Fordeler: Ingen oppgraving Avløpet kan brukes samme dag Kort installasjonstid

Fornyet vannledning med armert foring

Styrt boring i løsmasser

Anvendelsesområder: Sand Silt Leire Etablering av nye rør: Store dyp I svært bløte masser I trafikkerte områder Våtmarksområder Under elver Minimale inngrep i omgivelsene

Midgardsormen Lang

Rørtunnelene i Midgardsormen-prosjektet bukter seg igjennom store deler av Oslo med hensikt å sluke unna forurenset avløpsvann og hindre dette i å renne ut i Akerselva, indre havnebasseng og Oslofjorden.

Midgardsormen Kort

Rørtunnelene i Midgardsormen-prosjektet bukter seg igjennom store deler av Oslo med hensikt å sluke unna forurenset avløpsvann og hindre dette i å renne ut i Akerselva, indre havnebasseng og Oslofjorden.

MeTroVann

Melhus kommune og Trondheim kommune har inngått en regional samarbeidsavtale for å sikre kommunene gjensidig reservevannsforsyning.

Compact pipe

Demofilm om Compact Pipe

Har du noen spørsmål?