Gode prosjekter, men ingen priser

9.06.11: Norge fikk ingen av prisene i under kåringen av Skandinavias beste gravefrie anleggsprosjekter. Danske og svenske prosjekter ble vurdert som mer innovative og komplette.

Sterk Olimb-representasjon

01.06.11: Kristian Olimb AS er representert i fem av 11 prosjekter som kjemper om betegnelsen årets skandinaviske NoDig prosjekt. Kåringen skjer under årskonferansen til SSTT i København neste uke.

Fornyet ledning fra 1880

31.05.11: To nybygg med felles underjordisk parkeringsanlegg er planlagt på nordsiden av Sofienbergparken i Oslo. Nå har Kristian Olimb AS etablert en innvendig strømpeforing i avløpsledningen, som ligger på åtte meters dyp.

Det store etterslepet

26.04.11: Skal norske kommuner klare å redusere de enorme vannlekkasjene må også det private ledningsnettet oppgraderes. Få boligeiere vet at de har ansvar også for stikkledningene ut til offentlige hovedledninger.

Private og offentlig vann- og avløp

16.03.10: Her er vår brosjyre om rørfornying av private og offentlige avløp

Boring i fjell og løsmasser

16.03.10 Ønsker du kortfattet informasjon om ulike boremetoder kan du laste ned vår brosjyre om dette.

Har du noen spørsmål?