Boret gjennom søppelfjell

Da avfallsdeponiet i Lillesand var fullt, måtte det enten gjøres større eller flyttes til et annet sted. En skrøpelig drensledning under området gav noen utfordringer, men med styrt boring åpnet det seg nye muligheter.

Landets største for store dimensjoner

22.10.16: Endelig er den på plass, Olimbs nye rigg for styrt boring. Riggen, produsert av Prime Drilling i Tyskland, blir Norges største rigg og har en trekk-kraft opp mot 100 tonn og et rotasjonsmoment på 66 000 Nm.

Lærte om NoDig i ustabile masser

Et gledelig stort antall rådgivere deltok på SSTT-fagtreffet om bruk av NoDig-metoder i ustabile masser i Ullensaker kommune tirsdag. Fagtreffet ble mer aktuelt enn planlagt på grunn av det store kvikkleireraset i Sørum, bare et steinkast unna Bakkedalen-prosjektet på Kløfta.

SSTT og Olimb inviterer til Ullensaker

04.11.16: SSTT, Ullensaker kommune og Olimb Anlegg AS inviterer til tematreff med fokus på mikrotunnelering med åpen front og styrt boring. Dette skjer på Kløfta tirsdag 15. november med frammøte ved Kløfta IL klubbhus på Holmsmoen kl. 09.30.

Hå kommune ser 50 år fram i tid

01.04.16: Hå kommune i Rogaland er en av de få kommunene i landet som har utarbeidet en hovedplan for vann, avløp og vannmiljø for de neste 50 år. Det mangler ikke på tiltak og visjoner i denne kommunen.

Dette er hammerboring

Hammer-/fjellboring utføres i kombinasjonsmasser, morene og fjell. Med denne metoden etableres nye rør uten å grave eller sprenge. Metoden er svært effektiv på steinholdige, harde masser og fjell. Hammerboring kan benyttes under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, hage- og parkområder, gjennom fjell, sprengsteinfyllinger, land til sjø med videre. Metoden kan med stor fordel også benyttes på store dybder.

Dette er tunellering

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av store rør, uten behov for å grave en grøft. Rørene etableres fra pressegrop og skyves inn i massene ved hjelp av store hydrauliske sylindere. Innenfor tunneleringsteknologien, finnes det flere maskintyper. Maskiner med lukket front, såkalt slurry maskin, og maskiner med åpen front. Begge kan kjøres med og uten overtrykk. Maskinen er i hovedsak beregnet for horisontal tunnelering, med stor presisjonsgrad.

Trekker 900 meter i Trondheim

24.11.15: Ved rundkjøringa i Kattemsskogen ligger et gigantisk rør, klargjort for en tøff reise under bakken. Det skriver Adresseavisen i Trondheim om det store NoDig prosjektet i regi av Trondheim Bydrift, og i samarbeid med Teknobygg Anlegg og Olimb.

Borer vertikalt og horisontalt under kanal

20.05.15: På oppdrag fra Sarpsborg Park & Anlegg gjennomfører Olimb Anlegg et både krevende og spennende oppdrag med styrt boring under kanalen i Moss. Oppdraget er en del av Statkraft Varme sitt store prosjekt med nye fjernvarmerør gjennom Moss sentrum og ut til Jeløy.

Ny rigg for hammerboring tatt i bruk

07.05.15: Så er den tatt i bruk, Olimb Anleggs spesialkonstruerte «råtass» av en borerigg for hammerboring.  Nå går riggen for fullt med boring både i fjell og noe løsmasser rett ved innfartsveien til Moss.