Hvilket selskap vil du besøke?

Vi rehabiliterer eksisterende rør.

Vi borer nye rørtraséer.

Olimb Rørfornying AS og Olimb Anlegg AS er to adskilte selskaper.
Fra og med 2022 er Olimb Rørfornying AS 100 % eid av, og en del av, konsernet Per Aarsleff A/S.
Olimb Anlegg AS er et heleid familieselskap.