OBOS Hamar går for rørfornying

Olimb Rørfornying holder høy aktivitet på innvendig rørfornying på Hamar i samarbeid med Flagstad AS. Totalt tre prosjekter er signert. To av de er avsluttet og et er under arbeid.
Av Odd Borgestrand 20. mai 2017

Bildet: Sørenga Borettslag ble etablert på 1970-tallet. Sammen med Østenga og Midtenga har  borettslagene er utfordringene med dårlig støpejernskvalitet og dårlig plastmaterialer i rørene, noe som er  typisk for starten på 70 tallet. Foto Per J. Svahn.

Prosjektleder for OBOS-Prosjekt på Hamar, Tor Randen, mener rørfornying som metode er kostnadseffektiv og fornuftig ressursbruk for et borettslag, og har fått gjennomslag for dette i OBOS-systemet. Dette er borettslag fra 1970-tallet, med de velklingende navnene Østenga, Midtenga og Sørenga. Felles for disse borettslagene er utfordringene med dårlig støpejernskvalitet og dårlig plastmaterialer i rørene, dette er typisk for starten på 70 tallet .

Rørfornying Norge partner Flagstad AS gjennomførte forarbeider i form av spyling og rørinspeksjon, og anbefalte borettslagene å gå for rørfornying. De har også påtatt seg fornying av bunnledningene på Østenga.

Prosjektleder Tor Randen har vært en foregangsmann med tanke på rehabilitering av disse borettslagene, og har gått for Olimbs løsning med en heltrukket strømpeløsning, i dette tilfellet en epoxymettet foring, der nytt rørnett blir støpt inn i eksisterende rørnett, enten det er av plastmateriale eller støpejern.  Dette gjelder både stammer og gren. Borettslagets generalforsamling på Midtenga ville ikke ha noe annet tilbud enn rørfornying. Totalrenovering med riving av drøyt 200 bad ble kontant avvist av beboerne.

Forsikringsselskapet satte ned foten
-Vi hadde så mange vannskader på grunn av avløpsrørenes tilstand at forsikringsselskapene avslo å dekke kostnadene. De mente dette ikke lenger var uforutsette skader, og dermed innså styret at det var tid for å etablere nye rør. Alternativene var totalrenovering eller rørfornying, og med Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk i bunnen var vi enig om å gå for Olimbs tilbud, forteller Tor Randen.
-Beboerne er svært fornøyd med måten jobben er gjennomført på så langt. Ved borettslagene som nå er fullført har det vært en udelt positive tilbakemeldinger, og skal jeg være ærlig så hadde jeg ventet noen klager, men de kom aldri, sier Randen.
-Midtenga Borettslag var i dårligst forfatning, og her burde nok renoveringer vært foretatt for 10 år siden. Det er gjerne forsikringsselskapet som gir melding om at «nok er nok».
Det er viktig at man ikke venter for lenge med en rørinspeksjon. Femtitalls-badene er nok klare for totalrenovering, mens bad fra 1965 og framover kan vi løse utfordringene med strømpeforinger.
Det har vært en stor fordel for meg som prosjektleder å samarbeidet med kompetente ledere i flere av disse borettslagene. Her har vi hatt med oss folk med bygningsteknisk bakgrunn som har bestillerkompetanse, sier Randen.

Må ta ansvar
Han mener det er viktig at styrene i borettslagene er seg sitt ansvar bevisst og ikke venter så lenge med rørfornying at beboerne blir påført unødig store kostnader. På Hamar har det gått mest i vinduer, dører og heiser. Ettermonterte heiser har vært viktig fordi beboerne i mange borettslag blir stadig eldre, forklarer Randen.  Det må utvilsomt gjøres mer også på rørsiden, legger han til.
Det viste seg at Olimb er eneste aktør som har vært i stand til å løse borettslagenes kompliserte utfordringer med grenføringer som er etablert her på 1970-tallet da prosjektet startet.
Det er mange og lange gren med nye gren som kommer inn på de eksisterende rørene. Det betyr komplekse installasjoner med belger og annet spesialverktøy.

Godt samarbeid
Totalt dreier det seg om nærmere 450 boenheter på de tre borettslagene. Per Joakim Svahn har vært arbeidsformann for Olimb på Hamar, og har styrt prosjektene på en profesjonell måte, sier prosjektingeniør Frode Berntzen til Rehab Nytt.
Prosjektingeniør Frode Berntzen gir honnør til prosjektleder Tor Randen i OBOS på Hamar for måten han har samarbeidet på. Han har vært tydelig på at beboere og borettslag ikke skal påføres unødige kostnader med totalrenovering av bad og våtrom når det finnes en metode som gjør dette unødvendig.
Dersom samtlige rørføringer skulle blitt erstattet med helt nye rør ville det blitt mye riving i borettslagene, mener Berntzen. Ved å benytte etablerte rørganger er de fysiske inngrepene blitt minimale, og kostnadene tilsvarende lave.

Vannrørene
Vannrør lar seg også utmerket renovere som en integrert del av et rørfornyingsprosjekt, og Berntzen mener argumentet om at vann og avløp må renoveres samtidig dermed blir ivaretatt også med Olimbs metode.
-Det er en helt annen kompleksitet å fornye avløpsrør sammenlignet med vannrør, mener han. Vannrør er ikke komplisert å fornye på konvensjonell måte. Det er heller ingen som kan gi fasitsvar på når et vannrør må erstattes. Vannskadestatistikken til forsikringsselskapene viser at det er de eldste rørene som er best.
Prosjektleder Tor Randen håper aktørene i rehab-markedet også kommer opp med gode løsninger på sluk, slik at de kan levere en totalpakke. Likevel er ofte sluk noe man bytter i forbindelse med rehabilitering bad, her er det bare og skjøte seg inn på de renoverte rørene som et vanlig plast eller støpejernsrør.

Verktøykassa
Olimb har måttet operere med noe ventetid på større prosjekter. Pågangen på rørfornying begynner nå å bli stor, og ordrebøkene fylles opp. Aldri før har aktiviteten i markedet vært større enn nå.  Det betyr at konseptet nå «setter seg», og med flere aktører i markedet øker også det totale volumet. Moderne rørfornying blir en viktig del av verktøykassa for renovering av sanitæropplegget inne i bygninger.*
I Norge er det nå fire operatører med Teknisk Godkjenning fra Sintef Byggforsk, som alle har gått gjennom nåløyet som skal til i henhold til Våtromsnormen og TEK 10 eller den kommende TEK 17. Alle som skal bygge etter TEK 10 kravene må benytte entreprenører som har en Teknisk Godkjenning å vise til. Dette er den eneste sertifiseringsordningen i Norge som ivaretar dette.

To aktuelle metoder
Det er to relevante metoder som benyttes i markedet, og Olimb Rørfornying har som eneste aktør Teknisk Godkjenning, og dermed kompetanse, for både «sprøytemetoden» og strømpemetoden.
-Vi kan dermed anbefale den metoden vi mener er best egnet for det enkelte borettslag. I de fleste tilfellene går Olimb for strømpeforingene, som er det mest varige produktet. Der vi kan sette strømpe velger vi dette, men det er også forhold der sprøytemetoden kan være god nok.
Frode Berntzen mener erfaringene fra prosjektene i Hamar så langt har vært gode.
-Enkelte ganger har rørføringene vært så komplekse og individuelle at vi har vært helt avhengig av fleksibilitetene til vår egen systue. Ofte har vi sendt over målene for en rørføring på torsdag for så å montere gren på mandag, forteller han.

Obos Hamar (8) - Kopi

Bildet: Prosjektleder i OBOS Prosjekt, Hamar, Tor Randen har vært en foregangsmann med tanke på rehabilitering av borettslagsleiligheter på Hamar. Foto: Odd Borgestrand