Rørinspeksjon Vestfold og Telemark

Ønsker du å vite tilstanden på avløpsrørene på eiendommen din? Olimb Rørfornyings avdeling i Grenland har et godt tilbud på rørinspeksjon til private boligeiere i Telemark og Vestfold.
Kontakt oss
rørinspeksjon

Hvordan står det egentlig til med avløpsrørene?

En rørinspeksjon er en god metode for å kontrollere tilstanden på avløpsrørene dine innvendig. Et lite kamera føres inn i røret via kum eller stakepunkt, og hele innsiden av røret blir filmet.

Kamerakontrollen vil avdekke blant annet lekkasjer, skader og forstoppelser. Den vil også gi svar på om den generelle tilstanden på avløpsrørene er god eller dårlig, og om utbedring er nødvendig. Dette kan for eksempel være viktig informasjon forbindelse med kjøp eller salg av bolig.

Tilbud til private boligeiere i Telemark og Vestfold

Vår avdeling i Grenland tilbyr nå rørinspeksjon av private avløpsrør på eiendommer i Telemark og Vestfold fra kroner 3.500*.
Inspeksjonen utføres av sertifiserte operatører. Filmen fra inspeksjonen og en skriftlig rapport med tilstandsvurdering er inkludert i prisen.

Rørinspeksjoner utføres også både i forarbeid og sluttdokumentasjon ved rørfornying. Om du på et tidspunkt etter vår inspeksjon skulle velge rørfornying som tjeneste fra oss, trekker vi fra beløpet for inspeksjonen.

*Betingelser: Adressen for rørinspeksjon er i Telemark eller Vestfold. Inspeksjonen lar seg utføre innenfor 2 timer.

Forespørsel om rørinspeksjon