Hvorfor velge levetidsforlengelse på rør i offshore?

Alle offshore-installasjoner har en estimert levetid.  Rør på de fleste plattformer har en begrenset levetid, men det viser seg at svært få av rørene vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon. Med en innvendig ledningsfornyelse med Olimb Offshore produkter kan vi fordoble levetiden.

 

Når bransjen nå gjennomgår store omveltninger mener vi tiden er inne for de rimelige og smarte løsningene.  Vi vet at korrosjonen fortsetter selv om aktiviteten reduseres. Vi kan dokumentere at en vellykket rørfornying også er en god økonomisk investering. Hovedmålet for de brukte metodene er å stoppe videre korrosjon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. Det handler derfor også om å forhindre utlekking og videre korrosjon.

Olimb Offshores produkter med levetidsforlengelse av eksisterende rør vil bety store besparelse kontra utskifting av rør. Løsningen er forhåndsgodkjent i Statoil TR 1016 for bruk i eksisterende rør. Rørfornyingen krever minimale forarbeider, ingen varme arbeidstillatelser og rask gjennomføring.

Total utskifting av rør på plattformer og andre energi-installasjoner vil medføre omfattende planlegging, store tilliggende arbeider med stilasjer, håndtering ut og inn av rør, overflatebehandling, isolering og dokumentasjon av nytt rør. Innvendig ledningsfornyelse krever minimale forarbeider og medfører minimal risiko.

Ved benyttelse av våre forhåndsgodkjente metoder minimaliserer vi arbeide i forbindelse med prosjektering av i forkant av et prosjekt og kravet til dokumentasjon i etterkant av et oppdrag blir betydelig redusert kontra ved utskifting av rør.

Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer,  Kundens kunnskap som er nøkkelen til de korrekte avgjørelsene. For både oss og kunden er rask levering viktig. Enda viktigere er god kunnskap om de opprinnelige rørenes beskaffenhet i forbindelse med innvendig rørfornying. En vellykket rørfornying skal være en god økonomisk investering.

Hvorfor velge levetidsforlengelse på rør i offshore?

Kontaktpersoner

Peer Christian Nordby

Peer Christian Nordby

Daglig leder Olimb Offshore/ Markedssjef

Mobil: 992 49 355

Rolf Dalby

Rolf Dalby

Driftsleder utvikling

Mobil: 916 01 601

Har du noen spørsmål?

Last ned

Brosjyrer og håndbøker

Referanser

Positive tilbakemeldinger fra Nordsjøen

01.07.15: Måten Olimb Offshore organiserer og utfører sitt arbeid er et eksempel til etterfølgelse. Det mener oppdragsgiver Akers Solutions etter rapporter selskapet har fått fra plattformledelsen på Statoils Gullfaks B plattform etter oppdraget som nettopp er gjennomført i Nordsjøen.

Ny Gullfaks B oppgradering

18.03.15: Olimb har igjen vært på Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen for å fornye et rør som går fra oppsamlingstrau under boretårnet og ned til lagertankene.